Bibliotheek Mariengymnasium, Jever (D). De jonge Janssen bezocht deze school in de jaren 1830. De nieuwe huisvesting van de bibliotheek is gefinancierd door P.W. Janssens's Friesche Stichting.
P.W. Janssen's Friesche Stichting

Contactadressen:

voor Amsterdam:
PW Janssen's Friesche Stichting
Postbus 15697
1001 ND Amsterdam
secretariaatpwjanssen.
amsterdam@gmail.com


voor Friesland:
Commissie van Beheer
P.W. Janssen's Friesche Stichting
t.a.v. dhr. ir. A. van der Werf
Leeuwetand 39
8445 RB Heerenveen

  De aanvraagVoorwaarden en criteriaTermijn en rapportage
Termijn en rapportage
Een aanvraag dient tenminste 3 maanden, voorafgaand aan het tijdstip waarop onze respons nodig is, aan de Stichting te worden ingezonden. Het is niet gebruikelijk dat er een financiële bijdrage wordt geleverd aan een project als daar al een begin van uitvoering is gemaakt. Immers, dan is onze steun niet onontbeerlijk. Er moet rekening mee worden gehouden dat meestal met de beoordeling van een aanvraag een tijdspanne van ongeveer een kwartaal gemoeid is.
Het wordt zeer op prijs gesteld als achteraf wordt gerapporteerd omtrent uitvoering van project en realisering van beoogde doeleinden. In enkele gevallen wordt zulks als voorwaarde voor verstrekking van de bijdrage opgenomen.

Er bestaat geen bezwaar tegen als op de ene of andere manier bekend wordt dat onze stichting aan de uitvoering van dit project heeft bijgedragen. Op aanvraag kan desgewenst ons logo ter beschikking worden gesteld
 
Home
Over de stichtingMissie en doelgroepenDe aanvraagHistorieContact