Almen, Sanatorium P.W. Janssenziekenhuis
P.W. Janssen's Friesche Stichting

Contactadressen:

voor Amsterdam:
PW Janssen's Friesche Stichting
Postbus 15697
1001 ND Amsterdam
secretariaatpwjanssen.
amsterdam@gmail.com


voor Friesland:
Commissie van Beheer
P.W. Janssen's Friesche Stichting
t.a.v. dhr. ir. A. van der Werf
Leeuwetand 39
8445 RB Heerenveen

Over de Stichting
De P.W. Janssen’s Friesche Stichting is een charitatief vermogensfonds, gevestigd te Amsterdam en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nr. 41198722.

In de statuten (laatstelijk gewijzigd in 2008) is bepaald dat de inkomsten die de bezittingen van de Stichting afwerpen, dienen tot het ondersteunen van die instellingen die werkzaam zijn aan het bevorderen van de volksontwikkeling.

De organen van de stichting zijn: het Bestuur en de Commissie van Beheer. Ten aanzien van aanvragen beoordeelt de Commissie van Beheer (te Friesland) aanvragen uit en ten behoeve van instellingen in Friesland en het Bestuur (te Amsterdam) de overige aanvragen.
De Stichting is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) en onderschrijft de gedragscode van de FIN. Zie voor nadere informatie omtrent de FIN: www.verenigingvanfondsen.nl.
 
Home
Over de stichtingMissie en doelgroepenDe aanvraagHistorieContact