De 'armenkamer' van Jubbega, ca. 1900
P.W. Janssen's Friesche Stichting

Contactadressen:

voor Amsterdam:
PW Janssen's Friesche Stichting
Postbus 15697
1001 ND Amsterdam
secretariaatpwjanssen.
amsterdam@gmail.com


voor Friesland:
Commissie van Beheer
P.W. Janssen’s Friesche Stichting
t.a.v. dhr. ir. A. van der Werf
Leeuwetand 39
8445 RB Heerenveen

MissieDoelgroepen  
Missie
De P.W. Janssen’s Friesche Stichting beoogt bij te dragen aan de bevordering van de volksontwikkeling in de provincie Friesland en elders. Men dient er rekening mee te houden dat het Bestuur in de regel het werkgebied buiten Friesland beperkt tot in en in de omgeving van de gemeente Amsterdam.

De P.W. Janssen’s Friesche Stichting beoogt soms ook een aanjaagfunktie (eventueel middels een startsubsidie) te vervullen oftewel door het verstrekken van ondersteuning aan bepaalde projecten de beoogde realisering van doeleinden door een organisatie mede te helpen bevorderen en — indien nodig — de daarvoor noodzakelijke structurele financiering, bij andere, daarvoor geëigende instanties te doen bevorderen. Juist door met andere fondsen een bijdrage te leveren, worden projecten gerealiseerd. Overigens wordt ook een substantiële eigen inbreng van de aanvrager verlangd.
 
Home
Over de stichtingMissie en doelgroepenDe aanvraagHistorieContact