P.W. Janssen's Friesche Stichting
Contact
Voor Amsterdam:
PW Janssen's Friesche Stichting
Postbus 15697
1001 ND Amsterdam
secretariaatpwjanssen.
amsterdam@gmail.com
Voor Friesland:
Commissie van Beheer
P.W. Janssen’s Friesche Stichting
t.a.v. dhr. ir. A. van der Werf
Leeuwetand 39
8445 RB Heerenveen
a.vanderwerf@kpnmail.nl
Bestuur en Commissie van Beheer
Bestuur:
mr. J.A.L. Rehbock, voorzitter
mr. A.M.G. van der Laan, secretaris
dhr. D. Maclaine Pont, penningmeester
mr. H.G. van Everdingen
Commissie van Beheer:
mr. B.W.M. van der Lugt, voorzitter
ir. A. van der Werf, secretaris/penningmeester
mr. K.J.B. Uildriks
mr. drs. J.Y.B. Jansen
Links
Voor meer informatie omtrent organisaties met aandachtsgebieden, die in enige mate overeenkomen met die van P.W. Janssen's Friesche Stichting, verwijzen wij naar onderstaande websites:

RC Maagdenhuis (www.maagdenhuis.nl)
Fundatie van den Santheuvel Sobbe (www.fundatiesobbe.nl)
Boelstra Olivier Stichting (www.boelstraolivierstichting.nl)
Het Nieuwe Stads Weeshuis (www.hetnieuwestadsweeshuis.nl)
 
Home
Over de stichtingMissie en doelgroepenDe aanvraagHistorieContact