Bibliotheek Mariengymnasium, Jever (D). De jonge Janssen bezocht deze school in de jaren 1830. De nieuwe huisvesting van de bibliotheek is gefinancierd door P.W. Janssens's Friesche Stichting.
P.W. Janssen's Friesche Stichting

Contactadressen:

voor Amsterdam:
PW Janssen's Friesche Stichting
Postbus 15697
1001 ND Amsterdam
secretariaatpwjanssen.
amsterdam@gmail.com


voor Friesland:
Commissie van Beheer
P.W. Janssen's Friesche Stichting
t.a.v. dhr. ir. A. van der Werf
Leeuwetand 39
8445 RB Heerenveen
a.vanderwerf@kpnmail.nl

De aanvraagVoorwaarden en criteriaTermijn en rapportage  
De aanvraag
De P.W. Janssen’s Friesche Stichting hanteert geen aanvraagformulieren. Een verzoek tot ondersteuning van een project kan in een brief met bijlagen worden toegelicht, waarbij in ieder geval de volgende gegevens moeten worden aangeleverd:
  • Een concrete projectomschrijving met tijdschema en met bijbehorende projectbegroting en gedetailleerd dekkingsplan.
  • Wijze van financiering van het tekort: welke andere fondsen zijn of worden er benaderd en, indien van toepassing, wat hiervan het resultaat was.
  • Voor aanvragen bij het Amsterdams Bestuur: een recent financieel en inhoudelijk jaarverslag van de aanvragende en, indien van toepassing, de daarmee verbonden of verwante instellingen, zoals “vrienden van” Stichtingen (voor aanvragen bij de Commissie van Beheer in Friesland zijn deze verslagen niet benodigd).
  • De bestuurssamenstelling en fiscale status van aanvrager, middels een uittreksel van de Kamer van Koophandel.
  • Eventueel referenties van organisaties of personen die ons mogelijk bekend zijn.
  • Voorgenomen wijze van rapportage aan de P.W. Janssen’s Friesche Stichting omtrent uitvoering van project en realisering van beoogde doeleinden.
  • Vermelding van een e-mailadres, bankrekeningnummer en eventueel de ANBI-status.
 
Home
Over de stichtingMissie en doelgroepenDe aanvraagHistorieContact